Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.21.2014
Nazwa postępowania: 1.1 Budowa ul. Kletniej w Bełchatowie wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych. 1.2 Zaprojektowanie i wybudowanie zjazdów do nieruchomości oraz linii kablowej dla zasilania oświetlenia ulicznego w ul. Kletniej w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 609 830,56
Cena najdroższej oferty: 987 458,33
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
REGON: 710251913
Kod pocztowy: 05-300
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Miński
Adres: ul. Kolejowa 28
Adres strony WWW: www.pbdim.com.pl
Adres poczty elektronicznej: o.tomasz@pbdim.com.pl
Telefon:
Fax: 25 759 60 60
Cena wybranej oferty netto: 495 797,20
VAT: 114 033,36
Cena wybranej oferty brutto: 609 830,56

 Tablica ogłoszeń RP.II.271.21.doc
 Kletnia.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70010909