Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.18.2014
Nazwa postępowania: Dostawa i montaż systemu elektroakustycznego oraz systemu inspicjenta etap I i adaptacja akustyczna fosy orkiestry w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: TAK
Przyczyna unieważnienia: Podstawa prawna unieważnienia -art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty:
Cena najdroższej oferty:
Postępowanie unieważniono z powodu: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Oferta nr 1- podstawa prawna odrzucenia -art. 89 ust.1 pkt 2) w/w ustawy. Oferta nr 2 -podstawa prawna odrzucenia- art. 89 ust. 1 pkt 5) w/w ustawy.

Wybrano następującą ofertę
Firma:
REGON:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Powiat:
Adres:
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax:
Cena wybranej oferty netto:
VAT:
Cena wybranej oferty brutto:

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008096