Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: W trakcie realizacji
 • Kategoria zadania: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Nazwa zadania: PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa
 • Opis zadania: W ramach zadania wykonywane jest oświetlenie ulic na terenie miasta.
 • Planowany termin realizacji: 2016
 • Efekty planowane: Wybudowanie oświetlenia; poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 20-03-2007
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 25-02-2016
 • Planowany koszt (PLN): 1864752,48
 • Wykonawca:

  Pan Kazimierz Augustyniak opracował dokumentacje projektowo-kosztorysowe na: budowę oświetlenia ulicznego ulic: Wrzosowej, Uskok, Kwarcowej, Cmentarnej i fragmentu ul. Rzymowskiego, podwieszenie przewodu oświetleniowego i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej w ulicy Pod Ługami oraz ulicy Sadowej, budowę oświetlenia w ulicy odchodzącej
  od ul. Grabowej na terenie działek nr 83/3, 35, 34,
  obręb 01 w Bełchatowie oraz budowę oświetlenia nieoświetlonego odcinka ulicy Pod Ługami.

  Firma "ELŻAB" z/s w Bełchatowie opracowała dokumentacje projektowe: przyłącza w celu zasilania witalnika przy ul. Lipowej, oświetlenia w ul. Szkolnej
  i ul. Nadrzecznej, program funkcjonalno-użytkowy
  dla zadania "zaprojektowanie i budowa oświetlenia
  w ul. Cegielnianej w Bełchatowie" oraz dokumentację projektową na budowę oświetlenia ul. W. Goetla.

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SANEL" Spółka Jawna z/s w Bełchatowie wykonało oświetlenie drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ul. Olsztyńskiej, rozbudowę oświetlenia ulicy Kredowej i Uskok na osiedlu Binków, budowę oświetlenia ulic: Wrzosowej, Pod Ługami, Sadowej, Dolnej, Szkolnej, Nadrzecznej, Mazowieckiej, Warszawskiej i Grażyny, wykonało również zasilanie kablowe celem podświetlenia witacza przy ul. Lipowej, zasilanie
  i oświetlenie terenu sztucznego lodowiska, zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż bloku nr 137 na os. Dolnośląskim, montaż 2 opraw oświetleniowych i podwieszenie przewodu linii napowietrznej nn przy ulicy odchodzącej od ul. Grabowej, zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia placu do zawracania w ul. Fryzego, zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Glinianej wraz z usunięciem kolizji, zaprojektowanie
  i wybudowanie oświetlenia w ul. Cegielnianej, zaprojektowanie i wybudowanie fragmentu oświetlenia ul. Wielkopolskiej, wybudowanie oświetlenia
  ul. Jutrzenki, zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia odnogi ul. Polarnej i brakującego oświetlenia ul. Częstochowskiej w rejonie skrzyżowania
  z ul. Świętokrzyską oraz budowę oświetlenia
  ul. Wiosennej i Zimowej.

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka
  z o.o. z/s w Bełchatowie wykonało: budowę oświetlenia ulic: Granicznej, Wodnej i Cmentarnej oraz podwieszenie przewodów i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej ul. Rzymowskiego, zaprojektowało
  i wykonało oświetlenie terenu przy ul. Turkusowej
  na os. Binków, wykonało oświetlenie
  wraz z inwentaryzacją: przejścia dla pieszych
  na os. Dolnośląskim pomiędzy blokami 112-119
  oraz parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloku 130.

  "ELWOJ" Wojciechowscy Spółka Jawna
  z/s w Bełchatowie wykonała rozbudowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Binków - ulica Kwarcowa,
  ulica Św. Barbary.

  PROTiM Spółka cywilna z/s w Bełchatowie opracowała dokumentację projektową na budowę oświetlenia
  ul. Wspólnej oraz dokumentację projektową
  na budowę oświetlenia ul. Dalekiej i odcinka
  ul. Wiosennej wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji budowy ul. Dalekiej.

  ETEC Spółka z o.o. z/s w Olkuszu wykonała oświetlenie ulic: Porannej, Wspólnej, B. Malinowskiego, odcinka
  ul. F. Stamma oraz odcinka ul. S. Królaka.

  ZE Elektromech Sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim zrealizowała zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Św. Maksymiliana Kolbe, realizuje zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia odcinka
  ul. Smugowej.
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86227227