Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0052.444.2013
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kmiecik Ewelina
  • stanowisko służbowe: Stanowisko ds. księgowości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
  • data wydania: 16-12-2013
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wystawiania w imieniu Prezydenta Miasta wezwań, postanowień i upomnień dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.
    Traci moc upoważnienie KP.0113-172/09 z dnia 20.05.2009 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027120