Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0052.350.2013
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Zochniak Urszula
  • stanowisko służbowe: Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
  • data wydania: 21-10-2013
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta wezwań i postanowień w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wniosek osób fizycznych.
    Traci moc upoważnienie WO.0113-63/2004 z dnia 22.03.2004 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84313900