Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0052.342.2013
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kurzeja Artur
  • stanowisko służbowe: Sekretarz Miasta
  • data wydania: 10-10-2013
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta decyzji i postanowień z zakresu udostępniania informacji publicznej.
    Traci moc upoważnienie KP.0013-136/07 z dnia 12.02.2007 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84315674