Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0052.340.2013
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Wolna Ewa
  • stanowisko służbowe: Stanowisko ds. kadr jednostek organizacyjnych i informacji publicznej
  • data wydania: 08-10-2013
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do korzystania w imieniu Prezydenta Miasta z Systemu e-PFRON2 oraz podpisywania dokumentów składanych przy wykorzystaniu ww. aplikacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Traci moc upoważnienie WO.0113-381/05 z dnia 30.12.2005 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84262460