Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.3.2014
Nazwa postępowania: Bieżące utrzymanie dróg, gruntów będących w zarządzie i własnością Miasta Bełchatowa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: TAK
Przyczyna unieważnienia: podstawa prawna unieważnienia przedmiotowego postępowania -art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty:
Cena najdroższej oferty:
Postępowanie unieważniono z powodu: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wybrano następującą ofertę
Firma:
REGON:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Powiat:
Adres:
Adres strony WWW:
Adres poczty elektronicznej:
Telefon:
Fax:
Cena wybranej oferty netto:
VAT:
Cena wybranej oferty brutto:

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 69941055