Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

  • Znak sprawy: PZ.8111.2.2013
  • Data zamieszczenia: 31-10-2013
  • Data zdjęcia: 08-11-2013
  • Tytuł: Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Pobierz załącznik

 Wyniki otwartego naboru Partnera.pdf
 Załącznik nr 1 - Zarządzenie Nr 258_2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa.pdf
 Lista rankingowa Partnerów.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 74576059