Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.28.2013
Nazwa postępowania: Dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawa


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 16 190,40
Cena najdroższej oferty: 22 633,28
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: ARTON Stusio Spółka Jawna
REGON: 472189138
Kod pocztowy: 95-200
Miasto: Pabianice
Województwo: łódzkie
Powiat: Pabianicki
Adres: ul. Piłsudskiego 3f
Adres strony WWW: -
Adres poczty elektronicznej: -
Telefon:
Fax: 042 227 34 99
Cena wybranej oferty netto: 13162,93
VAT: 3027,47
Cena wybranej oferty brutto: 16190,40

 Tablica Ogłoszeń -RP.II.271.28.2013.doc
 umowa_449_13.pdf
 załącznik nr 1.pdf
 załącznik nr 2.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70009595