Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.29.2013
Nazwa postępowania: Roboty uzupełniające do umowy 108/12 z dnia 05.03.2012 roku w ramach zadania inwestycyjnego Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ul. Czyżewskiego
Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 Informacja o wszczęciu postępowania RP.II.271.29.2013.doc


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 165 189,00
Cena najdroższej oferty: -
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: Konsorcjum firm: "LEAR" A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna - Lider, i PRDiM S.A. - Partner
REGON: 590082630
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul. Czapliniecka 146c
Adres strony WWW: www.lear.biz.pl
Adres poczty elektronicznej: lear@plusnet.pl
Telefon:
Fax: 44 6332042
Cena wybranej oferty netto: 134 300,00
VAT: 30 889,00
Cena wybranej oferty brutto: 165 189,00

 Uzupełniające Czyżewskiego.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70009129