Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania:
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Przebudowa ul. Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną
 • Opis zadania:

  W ramach zadania została wykonana:
  1. przebudowa ul. Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną:
  - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu wraz z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul.Pabianickiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul.Bawełnianej,
  - odtworzenie nawierzchni w ul. Pabianickiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do posesji nr 16 w ul. Pabianickiej.
  Zadanie realizowane z wykorzystanie środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  2. Budowa odejścia kanalizacji deszczowej w kierunku działki nr 692/23 obręb 09 przy ul. Pabianickiej i odtworzenie warstwy ścieralnej w ul. Pabianickiej na odcinku od posesji nr 16 w ul. Pabianickiej do ul.Bawełnianej.

 • Planowany termin realizacji: 2014
 • Efekty planowane: poprawa warunków mieszkaniowych
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 06-08-2013
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 31-01-2014
 • Planowany koszt (PLN): 1348752,71
 • Wykonawca: "REBUD" C. Krygier, M. Michalski, W. Remba Spółka Jawna z/s w Bełchatowie 
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86655008