Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.24.2013
Nazwa postępowania: Roboty uzupełniające do umowy 367/12 z dnia 19.07.2012 roku w ramach zadania inwestycyjnego Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie
Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 Informacja o wszczęciu postępowania RP.II.271.24.2013.doc


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 335 790,00
Cena najdroższej oferty: -
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: BinŻ Spółka Akcyjna
REGON: 590022160
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul. Olsztyńska 3
Adres strony WWW: -
Adres poczty elektronicznej: -
Telefon:
Fax: 44 633 87 65
Cena wybranej oferty netto: 273 000,00 zł
VAT: 62 790,00 zł
Cena wybranej oferty brutto: 335 790,00 zł

 Binż uzupełniające.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008722