Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.22.2013
Nazwa postępowania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Budryka wraz z odwodnieniem, odejściami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach pasa drogowego, oświetleniem oraz remontem istniejącej kanalizacji.”
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia:
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 38 683,50 zł
Cena najdroższej oferty: 95 940,00 zł
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Niwella s.c. W.A. Paźgier
REGON: 101065412
Kod pocztowy: 97-400
Miasto: Bełchatów
Województwo: łódzkie
Powiat: bełchatowski
Adres: ul.Kalinowa 35
Adres strony WWW: -
Adres poczty elektronicznej: -
Telefon:
Fax: 44 633 46 05
Cena wybranej oferty netto: 31 450,00 zł
VAT: 7 233,50 zł
Cena wybranej oferty brutto: 38 683,50 zł

 Tablica Ogłoszeń -RP.II.271.22.2013.doc
 Budryka Niwella.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 70008245