Strona główna
  O Biuletynie >> Polityka Prywatności


 
Mając na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających Portal BIP Urzędu Miasta Bełchatowa informujemy, że gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów sprawnego i poprawnego administrowania serwisem. Pozyskane dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakichkolwiek stron trzecich ani też wykorzystywane do innych celów.

Gromadzenie danych

W serwisie BIP Urzędu przechowywane są zapytania HTTP kierowane do naszego serwera, dzięki czemu administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego portalu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Oznacza to, że znane są nam:
  • nazwa stacji klienta,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)  - w przypadku gdy przejście do Portalu BIP  Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony BIP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizowane są pliki z logami  w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony BIP nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem BIP. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm cookies
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookie stosowane w serwisie BIP Urzędu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis BIP wykorzystuje:

sesyjne pliki cookie, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w tych plikach. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła dany plik cookie.

Mechanizm ten stosowany jest do zapamiętywania następujących parametrów:

  • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
  • czy osoba loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy,
  • czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę,
  • informacji o przeczytaniu przez użytkownika monitu o stosowaniu plików cookie – jest to jedyny trwały plik cookie wykorzystywany przez serwis.
Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny Urzędu) zapisane informacje są usuwane. Wyjątek stanowi jedynie informacja o przeczytaniu monitu dotyczącego stosowania plików cookie.

Odnośniki do innych stron

Portal BIP zawiera odnośniki do innych stron WWW jednostek administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych Miasta. Zaleca się, by po przejściu na inne strony zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż niniejsza dotyczy tylko BIP Urzędu. Administrator BIP Urzędu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87865615