Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inżynierii
 • Nazwa zadania: Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - IX etap
 • Opis zadania: W ramach zadania zagospodarowano i uporządkowano część działek w obr.14 o nr 109/3, 110/2, 110/3, 110/5, 110/6, 111/5 oraz uporządkowano części działek w obr.14 o nr 113/4, 112/4, 111/4 usytuowane w rejonie ulic Armii Krajowej i Goetla, obejmujących obszar o powierzchni ok. 1,1ha poprzez:
  - wykonanie prac porządkowych i ziemnych z wywozem zebranych odpadów;
  - wykonanie alejek spacerowych oraz placów otoczonych obrzeżem eko-bord na powierzchni 150m2 o nawierzchni żwirowo-glinkowej naturalnej;
  - dostawę i montaż elementów małej architektury: 5 ławek, 4 kosze na odpady, 3 tablice o tematyce ekologicznej;
  - wykonanie 0,3ha trawników parkowych siewem z nawożeniem, posadzenie 17 drzew, 595 krzewów liściastych, 515 roślin wieloletnich, wykorowanie posadzonych roślin
 • Planowany termin realizacji: 31.12.2012r.
 • Efekty planowane: Wykonanie nowych miejsc zieleni miejskiej, poprawa jakości życia i wypoczynku mieszkańców.
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 07-10-2012
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 30-11-2012
 • Planowany koszt (PLN): 100000
 • Wykonawca: Firma „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Buczek ul. Słoneczna 18  
 • Rzeczywisty termin zakończenia: 30-11-2012
 • Rzeczywisty koszt zadania (PLN): 99576
 • Efekty uzyskane: W ramach zadania zagospodarowano i uporządkowano część działek w obr.14 o nr 109/3, 110/2, 110/3, 110/5, 110/6, 111/5 oraz uporządkowano części działek w obr.14 o nr 113/4, 112/4, 111/4 usytuowane w rejonie ulic Armii Krajowej i Goetla.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87873520