Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inżynierii
 • Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu zieleni PATIO na terenie Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Edwardów 3
 • Opis zadania: W ramach zadania zagospodarowano część działki nr 420/3 obr.12 o powierzchni ok. 0,1ha:
  - wykonano prace porządkowe i ziemne z wywozem zebranych odpadów;
  - wykonano prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, rosnących na zagospodarowywanym obszarze – 45 krzewów iglastych i liściastych, 7 drzew iglastych, pielęgnację roślin okrywowych;
  - zamontowano elementy małej architektury: 12 ławek parkowych typ gdański i 2 kosze na odpady typ Wilno;
  - wykonano renowację trawników dywanowych na pow. 0,1ha z nawożeniem i rozścieleniem ziemi urodzajnej;
  - posadzono 625 roślin wieloletnich: 100 wrzosów w odm, 100 berberysów Thunberga, 100 pieris japoński, 125 jałowców płożących, 100 barwinka, 100 żurawki drżączkowej, wykorowano nasadzenia.
 • Planowany termin realizacji: 31.12.2012r.
 • Efekty planowane: Wykonanie nowych miejsc zieleni, poprawa jakości wypoczynku młodzieży szkolnej.
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 01-10-2012
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 31-10-2012
 • Planowany koszt (PLN): 33000
 • Wykonawca: Firma „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Buczek ul. Słoneczna 18  
 • Rzeczywisty termin zakończenia: 31-10-2012
 • Rzeczywisty koszt zadania (PLN): 32952
 • Efekty uzyskane: W ramach zadania zagospodarowano część działki działki nr 420/3 obr.12 o powierzchni ok. 0,1hapołozonej na terenie PG nr 3 przy ul. Edwardów w Bełchatowie.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86226763