Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inżynierii
 • Nazwa zadania: Zieleniec przy ul. Tkackiej w Bełchatowie
 • Opis zadania: W ramach zadania zagospodarowano część działki w obr.19 o nr 440/2, 439, 424, 423, 481/1, 481/3, obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,59ha poprzez:
  - wykonanie prac porządkowych i ziemnych z wywozem zebranych odpadów
  - wykonanie alejek spacerowych oraz placów otoczonych obrzeżem eko-bord dług. 600mb na powierzchni 550m² o nawierzchni żwirowo-glinkowej naturalnej, placu
  o nawierzchni piaskowej na pow. 172m² otoczonej palisada o długości 55mb
  - dostawę i montaż elementów małej architektury: 10 ławek, 6 kosze na odpady,
  -3 tablice o tematyce ekologicznej, oraz nie będące przedmiotem dotacji kładki drewnianej i urządzeń zabawowych na placu zabaw
  - wykonanie 0,2ha trawników parkowych siewem z nawożeniem, posadzenie 25 drzew, 2638 krzewów liściastych, krzewów w szpalerach żywopłotowych, bylin, krzewinek (w tym również traw ozdobnych), wykorowanie posadzonych roślin.
 • Planowany termin realizacji: 31.12.2012r.
 • Efekty planowane: Wykonanie nowych miejsc zieleni miejskiej, poprawa jakości życia i wypoczynku mieszkańców
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 04-10-2012
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 31-10-2012
 • Planowany koszt (PLN): 315000
 • Wykonawca: Firma„Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Buczek ul. Słoneczna 18  
 • Rzeczywisty termin zakończenia: 31-10-2012
 • Rzeczywisty koszt zadania (PLN): 313258
 • Efekty uzyskane: W ramach zadania zagospodarowano część działki przy ul. Tkackiej w obr.19 o nr 440/2, 439, 424, 423, 481/1, 481/3, obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,59ha
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86259583