Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RP.II.271.39.2012
Nazwa postępowania: Bieżące utrzymanie, remonty chodników, ciągów pieszych, dróg rowerowych, nawierzchni zatok parkingowych i parkingów będących w zarządzie Miasta Bełchatowa
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacje o oferentach
Czy unieważniono postępowanie ?: NIE
Przyczyna unieważnienia: NIE
Czy oferta częściowa ?: NIE
Numer oferty częściowej:
Zakres zamówienia objęty ofertą częściową:
Cena najniższej oferty: 1 915 389,20
Cena najdroższej oferty: 2 629 766,50
Postępowanie unieważniono z powodu:

Wybrano następującą ofertę
Firma: Lider konsorcjum: POL-DRÓG Warszawa Sp. z o. o.
REGON: 141970947
Kod pocztowy: 01-934
Miasto: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Powiat: M.ST.Warszawa
Adres: ul. Arkuszowa 7
Adres strony WWW: -
Adres poczty elektronicznej: -
Telefon:
Fax: 42 2884810
Cena wybranej oferty netto: 1 557 226,99
VAT: 358 162,21
Cena wybranej oferty brutto: 1 915 389,20

 TABLICA OGŁOSZEŃ RP.II.271.39.rtf
 Umowa POL-DRÓG.pdf
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 71823970