Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Budowa ul. Ludwikowskiej
 • Opis zadania:

  W ramach zadania wykonywany został zakres prac obejmujący w szczególności: budowę ul. Ludwikowskiej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Baczyńskiego do ul.Zamoście, budowę obustronnego chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Ludwikowskiej na odcinku od ul.Zamoście do ul. Granicznej, budowę ul. Brzechwy wraz ze zjazdami, budowę jednostronnego chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Brzechwy (strona północna ulicy), budowę oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji elektroenergetycznych.
  Zrealizowano również umowę na roboty uzupełniające.

  Wykonano tyczenie 23 punktów osi na wysokości wpustów ulicznych ulic Ludwikowskiej i Brzechwy w Bełchatowie.

 • Planowany termin realizacji: 2015
 • Efekty planowane: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 12-02-2013
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 30-06-2014
 • Planowany koszt (PLN): 3169023,70
 • Wykonawca:

  "LEAR" A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z Bełchatowa zrealizowała budowę ulic wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji oraz roboty uzupełniające.

  Geopomiar s.c. z siedzibą w Bełchatowie wykonała tyczenie punktów osi ulic.
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86226257