Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie
 • Opis zadania:

  Zrealizowano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie oraz umowę na roboty uzupełniające w ramach przedmiotowego zadania.
  Została również opracowana dokumentacja projektowa na budowę wewnętrznej linii zasilającej do przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 229/6 obręb 2.

 • Planowany termin realizacji: 2014
 • Efekty planowane: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 19-07-2012
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 14-04-2014
 • Planowany koszt (PLN): 5026290,00
 • Wykonawca:
  BinŻ S.A. z/s w Bełchatowie - zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie oraz roboty uzupełniające.

  Pan Kazimierz Augustyniak - dokumentacja projektowa na budowę wewnętrznej linii zasilającej do przepompowni ścieków.
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86662778