Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną
 • Opis zadania:
  Wykonana została budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, przebudowa wodociągu w ramach pasa drogowego i z odtworzeniem nawierzchni w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 19 Stycznia do ul. Bawełnianej w ramach zadania "Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną".
  Zadanie realizowane z wykorzystanie środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 • Planowany termin realizacji: 2012
 • Efekty planowane: Przebudowa ulicy, poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 24-05-2012
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 12-10-2012
 • Planowany koszt (PLN): 859890,00
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Bełchatowa 
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86655110