Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania: Zakończone
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego
 • Opis zadania:

  W ramach zadania wykonana została przebudowa ulicy Czyżewskiego. Zakres prac obejmował m.in.: budowę ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych oraz oświetlenia ulicznego; wybudowanie i przebudowę zjazdów oraz istniejących skrzyżowań.
  Zamówienie to realizowane było z wykorzystaniem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

  Zaprojektowane i wybudowane zostały również brakujące odcinki sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego ul. Czyżewskiego oraz zjazdy do posesji z ul.Czyżewskiego. Zawarto także umowy na roboty uzupełniające w ramach przedmiotowego zadania.

 • Planowany termin realizacji: 2013
 • Efekty planowane: poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 05-03-2012
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 16-12-2013
 • Planowany koszt (PLN): 8572989,20
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider - "LEAR" A. i R. Kłucjasz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie, Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z/s w Bełchatowie 
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86227019