Strona główna
  O Biuletynie >> Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


 

I.Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

II. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1.udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa (http://bip.belchatow.pl),
2.udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa (np. zamieszczona w miejskim serwisie internetowym),
3.przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej >>>wzór wniosku<<<

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa:

1.Podmioty pozyskujące informację publiczną od Urzędu Miasta Bełchatowa w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:
a) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
b) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
d) wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Urzędowi Miasta Bełchatowa.

2.W przypadku nietypowego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

3. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w trybie określonym w tej decyzji.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (
Dz. U. z 2014 r. poz. 782).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87874206