Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-171/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Mikła Mirosława
  • stanowisko służbowe: Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego
  • data wydania: 22-03-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i wezwań w sprawach dotyczących opłaty skarbowej.

    Podstawa prawna: art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 143 §1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84262716