Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0052.332.2011
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Cheda Patrycja
  • stanowisko służbowe: Inspektor Zespołu ds. Aktywności Gospodarczej
  • data wydania: 19-10-2011
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do poświadczania "za zgodność z oryginałem" kopii pism lub dokumentów, sporządzane na potrzeby Urzędu zgodnie z zadaniami określonymi w zakresie czynności. Podstawa prawna: § 59 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84313485