Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania:
 • Kategoria zadania: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Rozwój Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jako ośrodka wspierania innowacji i przedsiębiorczości w regionie łódzkim
 • Opis zadania:

  Biuro Projektów "MIASTOPROJEKT-2" Sp. z o.o. z/s w Łodzi opracowała program funkcjonalno-użytkowy kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul.Cegielnianej w Bełchatowie na odcinku od ul. Czaplinieckiej do wysokości działki nr 28/2 obręb 2 oraz wytyczne przystosowania elementów układu projektowanego w ramach: "Projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz zjazdów i dróg wewnętrznych dla potrzeb Strefy Przemysłowej Czapliniecka w Bełchatowie" w zakresie: zwiększenia przepustowości pompowni P-2 oraz średnicy przewodu tłoczonego; dostosowania kosztorysów do powyższych zmian.

  Inwestycja realizowana w ramach zadania p.n. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie"

 • Planowany termin realizacji:
 • Efekty planowane: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86227516