Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania:
 • Kategoria zadania: Transport i łączność
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta
 • Opis zadania:
  W ramach zadania w 2011 r. został wybudowany parking w rejonie bloków 305 i 306 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie oraz wykonane zostało przełożenie zjazdu do działki nr 11/3 przy ul. Bursztynowej w Bełchatowie.
  W 2012 r. opracowano koncepcję budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Bełchatowie na odcinku od ul. Pogodnej do granic miasta oraz dokumentację projektową na przebudowę fragmentu ulicy Okrzei w rejonie posesji nr 3, wybudowano miejsca postojowe i wykonano remont drogi osiedlowej wraz z przebudową oświetlenia w rejonie bloku Nr 4 na os. Okrzei w Bełchatowie.
  W 2013 r. opracowano dokumentację projektową na: budowę parkingów wraz odwodnieniem i oświetleniem dla terenów oznaczonych symbolami B5U, KS, B9KPO i B4KS, ZP w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu Miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego, budowę dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla terenów oznaczonych symbolem 27KDD w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu Miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego oraz ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego ciągu pieszego usytuowanego przy budynkach handlowo – usługowych przy ul. Lipowej 4g i 4h na działce o nr ewid. 340/46 obręb 12 w Bełchatowie wraz z podaniem sposobu usunięcia występujących nieprawidłowości. Wykonano także przebudowę fragmentu ulicy Okrzei w Bełchatowie w rejonie posesji nr 3.

 • Planowany termin realizacji:
 • Efekty planowane: Nowe miejsca parkingowe, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 06-04-2011
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 31-08-2013
 • Planowany koszt (PLN): 891532,04
 • Wykonawca:
  Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - P.U.H. „KOSBRUK” Kompleksowe Usługi Brukarskie Mariusz Barylski, Łobudzice, Partner konsorcjum - P.P.H.U. „SANEL” Spółka Jawna, z siedzibą w Bełchatowie wykonało parking w rejonie bloków nr 305 i 306 na os. Dolnośląskim.

  PP-H-U "MARBUD" s.c. z/s w Domiechowicach wykonało przełożenie zjazdu do działki oraz przebudowę fragmentu ul. Okrzei.

  Firma MEGibud Grzegorz Janaszkiewicz z Łodzi zrealizowała zadanie w rejonie bloku Nr 4 na os. Okrzei.

  Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze "NIWELLA" s.c. W.A. Paźgier z siedzibą w Bełchatowie opracowało koncepcję budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Piłsudskiego, dokumentację projektową na przebudowę fragmentu ulicy Okrzei w rejonie posesji nr 3, dokumentację projektową na budowę parkingów i dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ekspertyzę techniczną.
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 86662654