Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-5/11
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Matyśkiewicz Dariusz
  • stanowisko służbowe: Wiceprezydent
  • data wydania: 07-01-2011
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do podpisywania pism z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie Miasto Bełchatów.
    Podstawa prawna: art. 3¹ § 1 KOdksu Pracy, art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 stycznia 2011 r.Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84316243