Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-4/11
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Mękarski Janusz
 • stanowisko służbowe: Wiceprezydent
 • data wydania: 07-01-2011
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   
  Upoważnienie do podpisywania pism z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie Miasto Bełchatów.
  Podstawa prawna: art. 3¹ § 1 KOdksu Pracy, art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 3 stycznia 2011 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027103