Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-133/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Stępczyńska Krystyna
  • stanowisko służbowe: Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. Kontaktów z Sądem
  • data wydania: 06-02-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do reprezentowania stanowiska Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

    Podstawa prawna: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zmianami).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84316589