Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-484/10
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Matyśkiewicz Dariusz
  • stanowisko służbowe: Wiceprezydent
  • data wydania: 15-12-2010
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Bełchatowa w zakresie zarządu mieniem do kwoty 14.000 euro, a w przypadku nieobecności Prezydenta do kwoty przewidzianej w planie finansowym.
    Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 87 ust. 1 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego Uchwałą Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 113, poz. 895 z dnia 24 kwietnia 2010 r.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84311214