Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-75/07
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Rzepecka Anna
  • stanowisko służbowe: Stanowisko ds. baz danych oświatowych
  • data wydania: 22-01-2007
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do sprawdzania kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych (elektroniczne arkusze organizacyjne szkół, system informacji oświatowej oraz elektroniczna ewidencja spełniania obowiązku nauki) oraz do korzystania z elektronicznej bazy danych "Ewidencja Ludności" w zakresie umożliwiającym poprawne wykonywanie powyższych czynności.

    Podstawa prawna: art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z poźn. zm.), art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.)oraz w związku z § 10.1 załącznika nr 2 (§ 12.1 załacznika nr 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawach ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84313406