Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-84/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Sternicka Henryka
 • stanowisko służbowe: Podinspektor w Zespole ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta
 • data wydania: 24-01-2007
 • data wygaśnięcia: 19-10-2011
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu działania Zespołu:
  - w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,
  - w sprawie odmowy na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze4j i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Podstawa prawna: art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84312423