Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-470/10
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Matyśkiewicz Dariusz
  • stanowisko służbowe: Wiceprezydent Miasta
  • data wydania: 29-11-2010
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do samodzielnego podpisywania i wypowiadania dotychczas obowiązującej strony opłaty rocznej i równoczesne oferowanie nowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
    Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027126