Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-97/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Radzicka-Szewczyk Grażyna
 • stanowisko służbowe: Podinspektor w Zespole ds. Danych Osobowych
 • data wydania: 25-01-2007
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do podpisywania pism w sprawach wynikających z zakresu czynności:
  - zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego,
  - zawiadomienia o wszystkich czynnościach w toku postępowania, o biegu postępowania, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, o zakończeniu postępowania, o terminie wydania decyzji, o terminach wydłużających postępowanie, o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu, o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o przeprowadzeniu oględzin, o przeprowadzeniu kontroli meldunkowej,
  - wezwania stron i świadków,
  - pisma dotyczące prowadzonych postępowań kierowane do komend policji, sądów, komorników, prokuratury, kuratorów, zakładów karnych, zakładów poprawczych, aresztów, urzędów, Centralnego Biura Adresowego, Krajowego Rejestru Karnego,
  - potwierdzenia i zaświadczania o zameldowaniu na pobyt stały i pobyt czasowy,
  - zaświadczenia stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

  Podstawa prawna: § 59 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 311/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84261282