Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-100/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Antoszczyk Urszula
 • stanowisko służbowe: Podinspektor w Zespole ds. Ewidencji Danych Osobowych
 • data wydania: 25-01-2007
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do podpisywania pism w sprawach wynikających z zakresu czynności:
  - odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,
  - zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru i aktualizacji rejestru wyborców,
  - pisma i informacje kierowane do organów policji, prokuratury, straży granicznej, skarbowych, wojskowych organów administracji publicznej, szkół, Wojewody, Terenowego Banku Danych i innych instytucji w sprawach z zakresu ewidencji ludności,
  - potwierdzeń i zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały i pobyt czasowy,
  - zaświadczeń stwierdzających dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

  Podstawa prawna: § 59 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 311/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84263723