Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: KP.0113-102/07
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Lis Monika
 • stanowisko służbowe: Samodzielny Referent w Zespole ds. Ewidencji danych Osobowych
 • data wydania: 25-01-2007
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do podpisywania pism w sprawach wynikających z zakresu czynności:
  - kierowanych do urzędów administracji publicznej w sprawach wydania oraz odbioru dowodu osobistego,
  - kierowanych do organów policji, prokuratury, urzędów skarbowych, celnych i innych instytucji dotyczących udzielenia informacji z rejestru wydanych i utraconych dowodów osobistych,
  - wezwania do nadesłania koperty dowodowej,
  - zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

  Podstawa prawna: § 59 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bełchatowa przyjętego Zarządzeniem Nr 311/2006 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 grudnia 2006 roku.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027478