Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: WO.0113-326/06
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Antońska Elwira
  • stanowisko służbowe: p.o. Dyrektora Wydziału Oświaty
  • data wydania: 20-11-2006
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do udziału w pracy zespołu, którego celem jest dokonanie przeglądu i oceny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Bełchatów.

    Podstawa prawna: art. 5 ust.7 pkt 1 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 428/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie powołania zespołów mających na celu dokonanie przeglądu i oceny wszystkich publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84263029