Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: WO.0113-347/06
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Matyśkiewicz Dariusz
 • stanowisko służbowe: Wiceprezyden Miasta Bełchatowa
 • data wydania: 05-12-2006
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa osobą do podpisywania zaświadczeń w sprawie wykreślenia długu hipotecznego powstałego z tytułu:
  wykupu lokalu mieszkalnego
  wykupu lokalu użytkowego
  wykupu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
  wykupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  wykupu nieruchomości gruntowej zabudowanej.

  Podstawa prawna: art. 46 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 217 § l i § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84262600