Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: WO.0113-348/06
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Matyśkiewicz Dariusz
 • stanowisko służbowe: Wiceprezydent Miasta Bełchatowa
 • data wydania: 05-12-2006
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie, wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa osobą do:
  podpisywania i wypowiadania dotychczas obowiązującej strony opłaty rocznej
  i równocześnie oferowania nowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

  Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84315999