Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: WO.0113-349/06
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Matyśkiewicz Dariusz
 • stanowisko służbowe: Wiceprezydent Miasta Bełchatowa
 • data wydania: 05-12-2006
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty 7000 zł słownie: siedem tysięcy złotych), w ramach bieżących obowiązków.
  Oświadczenie woli jest skuteczne po złożeniu go wraz z inną, upoważnioną przez Prezydenta osobą (reprezentacja łączna).

  Podstawa prawna: art.46 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.50 ust.1 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr VII/42/2003 z dnia 27 lutego 2003r.(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 73 poz. 662 z dnia 29 marca 2003 r.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84262406