Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

 • numer pełnomocnictwa: WO.0113-353/06
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Matyśkiewicz Dariusz
 • stanowisko służbowe: Wiceprezydent Miasta Bełchatowa
 • data wydania: 05-12-2006
 • data wygaśnięcia:
 • zakres przedmiotowy:
   Upoważnienie do wydawania decyzji i postanowień w sprawach dotyczących:
  1. ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i płaconym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, to jest: decyzji ustalających, zmieniających, uchylających i umarzających postępowanie podatkowe oraz postanowień wszczynających i wznawiających postępowania podatkowe,
  2. określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym,leśnym, od środków transportowych i opłacie skarbowej, to jest: decyzji określających, zmieniających, uchylających i umarzających postępowania podatkowe oraz postanowień wszczynających i wznawiających postępowania podatkowe,
  3. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  Jednocześnie upoważnienie do:
  1. wydawania zaświadczeń o figurowaniu w rejestrach tutejszego Urzędu jako podatnik podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz płaconego w formie łącznego zobowiąznia pieniężnego,
  2. wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

  Podstawa prawna: art.39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84316409