Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-367/10
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Kurzeja Artur
  • stanowisko służbowe: Sekretarz Miasta Bełchatowa
  • data wydania: 05-08-2010
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty 2.200,00 złotych brutto w przypadku nieobecności Dyrektora i Zastepce Dyrektora podległej, zgodnie ze Schematem Organizacyjnym, komórki organizacyjnej.
    Podstawa prawna: § 87 ust. 4 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego Uchwałą Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 113, poz. 895 z dnia 24 kwietnia 2010 r.) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu iasta Bełchatowa.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027575