Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Realizacja zadań publicznych


 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Klasyfikacja zadania:
 • Kategoria zadania: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji
 • Nazwa zadania: Budowa odejść kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta
 • Opis zadania:
  Została opracowana dokumentacja projektowa odejść kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ul.Lipowej na odcinku od ronda do skrzyżowania z Al.Włókniarzy i Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego.
  Wykonane zostały odejścia kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach pasa drogowego ul. Modrej.
 • Planowany termin realizacji:
 • Efekty planowane: umożliwienie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Rzeczywisty termin rozpoczęcia: 31-03-2010
 • Termin zakończenia wynikający z umowy: 05-12-2010
 • Planowany koszt (PLN): 77406,61
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAN" mgr inż. Andrzej Stańkowski z Kluczborka opracowało dokumentację projektową odejść kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ul. Lipowej na odcinku od ronda do skrzyżowania z Al. Włókniarzy i Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego.

  "LEAR" Spółka Jawna A. i R. Kłucjasz z siedzibą w Bełchatowie wykonała odejścia kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach pasa drogowego ul. Modrej.
   
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87888128