Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-338/10
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Torchalski Łukasz
  • stanowisko służbowe: Młodszy Referent w Wydziale Finansowym
  • data wydania: 13-07-2010
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wystawiania upomnień i postanowień dotyczących podatku od nieruchomości, podaku rolnego, podatku lesnego i podatku płaconego w formie łącznego zobowiązaia pieniężnego.
    Podstawa prawna: art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkwa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, plz. 60 z późn. z.), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84319316