Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-262/10
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Jeziak Krystyna
  • stanowisko służbowe: Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
  • data wydania: 10-05-2010
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Bełchatów w zakresie zarządu mieniem do kwoty 2.200,00 złotych brutto w zakresie wydatków realizowanych w ramach własnej komórki organizacyjnej. Podstawa prawna: art. 87 ust. 4 Statutu Miasta Bełchatowa przyjętego Uchwałą Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 113, poz. 895 z dnia 24 kwietnia 2010 r.).
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84027630