Strona główna


 

Informacja o NIP-ie

Urząd Miasta Bełchatowa  informuje,  iż z dniem 01.01.2009 r. Miasto Bełchatów zostało zarejestrowane jako podatnik podatku VAT. Zgodnie z interpretacjami Ministra Finansów, popartymi wyrokami sądów, samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) są podatnikami podatku Vat. Nie mają one własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urząd realizując zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występuje wyłącznie jako jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz osoby prawnej. 

 

W związku z powyższym od dnia 01.01.2009 roku we wszystkich dokumentach dotyczących czynności cywilno – prawnych (umowach, fakturach) stroną czynności jest 
Miasto Bełchatów  NIP 769-21-66-386.

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 87889313