Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-49/10
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Mikła Mirosława
  • stanowisko służbowe: Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego
  • data wydania: 04-01-2010
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wykonywania kontroli wstępnej dowodów księgowych podlegających zapłacie tj.: umów, faktur. rachunków, not obciążeniowych i innych dokumentów równorzędnych dotyczacych wydatków Urzędu Miasta Bełchatowa, wydatków, zasileń i rozchodów gminy Miasto Bełchatów oraz związanych z nimi przelewów bankowych zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

    Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z § 15 ust. 6 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przyjętej Zarządzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84262710