Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Informacje podstawowe >> Pełnomocnictwa


 

PEŁNOMOCNICTWO

  • numer pełnomocnictwa: KP.0113-19/10
  • nazwisko i imię osoby upoważnionej: Miller Jarosław
  • stanowisko służbowe: Podinspektor w Zespole ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta
  • data wydania: 04-01-2010
  • data wygaśnięcia:
  • zakres przedmiotowy:
     Upoważnienie do wykonywania kontroli pod względem merytorycznym dowodów księgowych tj.: umów, faktur. rachunków, not obciążeniowych i innych dokumentów równorzędnych związanych z realizacją wydatków i dochodów, w ramach zadań, określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

    Podstawa prawna: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z § 12 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przyjętej Zarządzeniem Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 listopada 2008 r.
Pokaż rejestr zmian
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 84262241